அழகிகளே என்னை மன்னியுங்கள்…

அழகிகளே என்னை மன்னியுங்கள்…

அரைகுறை ஆடையால்
அட்டைபடத்தை
அலங்கரிக்கும் எத்தனையோ
அழகிகள் உள்ள இந்த ஊரில்

கோவணத்துடன் இளைப்பாறும்
இந்த விவசாயி
தான் என் கண்களுக்கு
அழகனாகத் தெரிகிறான்.

அழகிகளே என்னை மன்னியுங்கள்…
_ பாரத் ஜ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s