அந்த கண்களே சொல்லிவிடும்…

உதடுகள் இருந்தும்
பேச வாய்ப்பில்லை… 😦

என் பக்கம் நீ
இருந்தும் புரிய
வாய்ப்பில்லை.. 😦

புருவங்களோடு
இணைந்து
அந்த கண்களே
சொல்லிவிடும்…
கண்ணீருடன்..

அம்மா..
நீ வைத்த மீன்
குழம்பில்
காரம் அதிகம் என்று !

பாரத் ஜ

kangalvlcsnap2010010712h17m12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s