எங்கள் பிரதமருக்கு வாழ்த்துக்கள்…

உணவு உடை
உறைவிடம்
என யாவையும்
கொடுத்து..

அன்னாடங்காட்சிகளை
முழு மனிதனாக்கி
மூன்று வேளை
உணவுக்கு
வழிகொடுத்து

நிலச்ஜமிந்தார்களை
பின்தள்ளி
எங்கள் அக்கறை
முன் நிறுத்தி
பெரும் பணக்காரர்களை
விட்டுவிட்டு
ஏழையின் மனமே
தெய்வங்கள் வாழும்
கோயிலென எண்ணி
என்றும் நிமிர்ந்து
நிற்கும் எங்கள் நாட்டின்
பிரதமரே தங்களுக்கு
நன்றி..கோடானுகோடி
நன்றிகள்…

என்று வாழ்த்துப் பா
பாடி முடிப்பதற்குள்
எங்கள் கனவு கலைந்தது.

எங்கள் விவசாயம்
சீதோசணத்தின் சூது

நீ _ நாங்கள் உனக்கு
போட்ட ஓட்டிற்காக
கிடைத்த தண்டனை.

நாங்கள்_நாளைய
வளர்ந்த
பாரதத்திற்காக நிலத்திற்கு
போடப்படும் உரம்.

எங்கள் சதை மற்றும்
ரத்தத்தின் மேல்
நாளைய பாரதத்தின்
கான்கிரீட் தூண்கள்
தலைநிமிர்ந்து நிற்கட்டும்.

அந்த தூணில் அன்று
கட்டி வைக்கப்படப்போகும்
எங்கள் தாய்நாட்டின்
கொடிக்கு நாங்கள்
இன்றே அடித்துவிடுகிறோம்
சல்யூட்… !

வாழ்க பாரதம்…
பாரத் மாதா கீ ஜெய்…

_பாரத் ஜ.

Photo Courtesy: Raghu Rai
Raghu-Rai-man-in-drain-02-of-26-box-5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s