நன்றிக்கடன்….

இளநீர் வெட்டும் போது கீழே சிந்தும் இளநீர்த் துளிகள் எல்லாமே மரம் நட்டவரையே போய்ச் சேருகிறது. அந்த முதல் மரியாதையை, தன்னை நட்டவருக்கு செலுத்திய பிறகே நம்மிடம் வந்து சேருகிறது அந்த இளநீர். இதை ஒவ்வொரு முறையும் இளநீர் தவறாமல் செய்கிறது.

ஆகா… எப்படிப்பட்ட குணம் அந்த இளநீருக்கு ! மனிதனும்தான் இருக்கிறனே ?

TENDER COD

One thought on “நன்றிக்கடன்….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s